BØRNEUNDERSØGELSER OG BØRNEVACCINATIONSPROGRAM

BØRNEUNDERSØGELSER 

  • I Danmark er det fastlagt ved lov, at alle børn skal tilbydes syv forbyggende helbredsundersøgelser i løbet af de fem første leveår
  • Undersøgelserne foregår hos den praktiserende læge i alderen 5 uger,  5 (*)  og 12 (*) måneder, samt 2 år, 3 år, 4 år (*) og 5 år (*)
  • Den praktiserende læge vurderer, om barnet er i trivsel, om det udvikler sig som forventet i forhold til sin alder (alderssvarende) og undersøger også barnet med udgangspunkt i eventuelle kendte sygdomme
  • Ved flere af undersøgelserne bliver barnet vaccineret

(*) ved disse skal både børneundersøgelse og vaccination foretages. Der startes altid med børneundersøgelsen hos læge og lige derefter vaccination hos sygeplejersken på samme dag. Det er desværre ikke muligt at booke 2 tider på samme dag, så I skal bare booke tid hos lægen og skrive + vaccination. Vi sørger for at få sat tid af hos sygeplejersken efterfølgende.

Se iøvrigt link: her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Såfremt I har spørgsmål angående børnevaccinationer, (f.eks. vedr. manglende vaccinationer, eller hvornår disse er foretaget) kan man gå ind via sundhed.dk på Dansk Vaccinationsregister.