EGENBETALING

Priser for attester og gruppe 2 patienter

Mulighedserklæring/Friattest ved sygdom kr 625
Friattest ved sygdom – studerende kr 250 
Friattest ved sygdom kr 600
Rejseafbestilling (friattest)  kr 500
Flyattest ved graviditet  kr 500
Parkeringskort kr 300
Enkelttilskudansøgning kr 300

Gruppe 2 patienter: Telefonkonsultation/e-mailkonsultation      (kun v. læge) 

kr 200

Gruppe 2 patienter:
Konsultation hos læge eller sygeplejerske   

kr 400 + tillægsydelser
FP910 (afbestilling rejse)   kr 690
Attest til lovligt forfald v/møde i retten  kr 500
Politiaspirant attest  kr 1075
Kørekortsattest kr 500
Erhvervsdykkerattest/røgdykker kr 1056,25
Sportsdykkerattest  kr 600
A-kasser rådighed/ophøre/afvisning/vold  kr 625
Adoptionsattest   kr 1000
Collegeattest/studieophold kr 1000
FP610 kr 875

 

 Priser for attester og gruppe 2 patienter 

Difteri/Tetaneus/Kighoste kr 150 + konsultationsgebyr
Influenza kr 200
Mæslinger/MFR kr gratis *
TBE (Tick Born Encephalitis) kr 350 + konsultationsgebyr
Skoldkkoppevaccine (Varilex) kr 550 + konsultationsgebyr
Hepatitis B (Engerix) kr 300 + konsultationsgebyr
HVP-vaccination til drenge fyldt
12 år efter d. 1.7.2019
kr gratis
HPV-vaccination til drenge fyldt
12 før d. 1.7.2019
kr skal selv betale vaccinen,
klinikken laver recepten
Gebyr for vaccinationskonsultation kr

200

Obs! Hvis du er i tvivl om pris på attest, skriv da venligst til klinikken.

* hvis børn skal have MFR-vaccinen før 12 måneders alderen, skal betales egenbetaling