NYHEDER

Børn i Konsultationen
Vi anbefaler at børn under 16 år ledsages af forældre/anden voksen til konsultationer i klinikken.
 
Uddannelseslæger

  • Jonas Raymond Duffy er Hoveduddannelseslæge fra 1.3.2018 til 31.8.2018
  • Michelle Mai Hauberg er Hoveduddannelseslæge i hospitalsdelen og her en 1 månedlig dag i klinikken de næste 2,5 år.

 
Kontant betaling
Der er desværre en stigende tendens til, at diverse kontante betalinger efter konsultationer (Gruppe 2-patienter), attester, vaccinationer osv. bliver glemt.
Vi har derfor set os nødsaget til at indføre et administrationsgebyr på 50 kr. når vi eftersender en faktura.
 
Prøvesvar
Det aftales ved konsultation med læge eller sygeplejerske hvordan prøvesvar skal afgives, det kan være ved en opfølgende tid, email eller telefonisk.