PRAKTISK INFORMATION

Lægerne Geels Plads
Geels Plads 20, 1. sal
2830 Virum
Tlf: 45 85 23 80

Efter aftale.

Mandag 8.00-16.00
Tirsdag 8.00-16.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-16.00
Fredag 8.00-16.00

Vi prøver at overholde de aftalte konsultationstider, men blandt andet kan akutte sygdomstilfælde og uforudset lange konsultationer desværre medføre ventetid.
Uden for åbningstid henvises til Region Hovedstadens akuttelefon på telefon 1813

Tidsbestilling og receptfornyelse
For tidsbestillinger, receptfornyelser, svar på prøver m.m. kan du ringe til sekretæren i følgende tidsrum:

Mandag 8.00-11.45
Tirsdag 8.00-11.45
Onsdag 8.00-11.45
Torsdag 8.00-11.45
Fredag

8.00-11.45

HUSK altid dit gule sygesikringskort, når du kommer i klinikken.
 

Tidsbestilling, receptfornyelse m.v. via nettet
Du har mulighed for at bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægen via hjemmesiden.
Klik på knappen LOGIN på forsiden.

Prøvesvar
Det aftales ved konsultation med læge eller sygeplejerske hvordan prøvesvar skal afgives, det kan være ved en opfølgende tid, email eller telefonisk.

Klinikken følger Sundhedsstyrelsens vejledning med hensyn til udskrivning af afhængighedsskabende lægemidler,  dvs. beroligende medicin og sovemedicin.           

  • Medicinen kan kun ordineres og fornyes ved lægekonsultation, dvs. personlig opmøde i klinikken. Det kan hverken ske over telefon eller fornyes  via hjemmesiden.
  • Medicinen bliver kun udskrevet i mindste pakninger.
  • Allerede ved opstart af medicinen skal der laves en plan for varighed og nedtrapning.

Fornyelse af henvisninger

Disse fornyes ved lægekonsultation eller at skrive direkte til lægen. Dette er nødvendigt af hensyn til grundig uddybelse/visitering til speciallæge/fysioterapeut/røntgen/hospital.

TBE-vaccination:

Vaccination mod skovflåt, ikke dækkende Borrelia koster kr. 550,-. Dette bestilles ved telefonopringning til klinikken, så booker vi tid hos sygeplejersken og bestiller vaccinen hjem.

Vedr. pneumokokvaccine:

Alle over 65 år får tilbud om pneumokokvaccine (er i øjeblikket udgået/i restordre)

Fra den 15. juni 2020 udvides tilbuddet om gratis pneumokokvaccination til også at omfatte personer, der er fyldt 65 år, men som ikke tilhører en risikogruppe. Pneumokokker er årsag til invasiv pneumokoksygdom (IPS), der især omfatter blodforgiftning og/eller meningitis (hjernehindebetændelse). Pneumokokker er den hyppigste årsag, 20%, til lungebetændelse hos voksne. Der vaccineres med den 23-valente polysakkaridvaccine (PPV23), som forebygger lungebetændelse, blodforgiftning og hjernebetændelse forårsaget af pneumokok-typer indeholdt i vaccinen. Vaccination med PPV23 bør kun tilbydes til persongrupper, som ikke er vaccineret med PPV23 inden for de seneste 6 år.

Siden den 22. april 2020 har der været tilbud om gratis pneumokokvaccination til beboere på plejehjem, personer med særlig høj risiko for IPS samt ældre der er fyldt 65 år, med forhøjet risiko for IPS på grund af kronisk sygdom. I løbet af foråret 2021 forventes det, at tilbuddet udvides yderligere til også at omfatte personer under 65 år med forhøjet risiko for IPS. Se risikogrupper og vaccinationsvejledning her.